Monday, July 9, 2012

Perkara-perkara Yang Boleh DiBantah

Boleh di Fax Segera dan di poskan kemudiannya BANTAHAN TERHADAP

PERSATUAN KELAB-KELAB BELIA MALAYSIA [PPBM0017] MAYC


JAWATANKUASA MAYC KEBANGSAAN                      JK MAYC KEB


SETIAUSAHA AGUNG MAYC KEBANGSAAN                    SUA MAYC


BER: MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 2012 [MAT12] MAYC KEBANGSAAN
PADA 07/07/2012 HARI SABTU DI BEWAN BESAR PKBM, TINGKAT 1, WISMA BELIA, JALAN SYED PUTRA,50460 KUALA LUMPUR


PERKARA YANG DIBANTAH

PENGANJURAN MAT12 TIDAK MEMATUHI FASAL 14.11, 14.12, 15.2 ; 18.2 PERLEMBAGAAN MAYC


PEMILIHAN JK MAYC KEB MAT12 TIDAK MEMATUHI FASAL 18.2 PERLEMBAGAAN MAYC


·NOTIS MAT12 BERTARIKH 04/06/2012

·LAPORAN TAHUNAN MAYC

· PENYATA KIRA-KIRA TAHUNAN MAYC

TIDAK DIEDARKAN KEPADA SEMUA PERWAKILAN DALAM TEMPOH 30 HARI SEBELUM TARIKH AGM12 DIADAKAN

-  TIDAK MEMATUHI FASAL 15.2 PERLEMBAGAN MAYC

DENGAN SENGAJA TIDAK DIHANTAR/DIMAKLUM OLEH SUA MAYC/JKMAYC KEB KEPADA PARA PERWAKILAN / PENGERUSI / SETIAUSAHA MAYC NEGERI / KAWASAN / KELAB-KELAB GABUNGAN

-  TIDAK MEMATUHI FASAL 15.2 PERLEMBAGAN MAYC

TIDAK MEMATUHI FASAL 14.11 /
14.12 /14.13 PERLEMBAGAN MAYC

SAYA PERWAKILAN MAYC NEGERI / KAWASAN / DARI AHLI
TIDAK DIBENARKAN / DIHALANG MENYERTAI MAT12
OLEH JK MAYC KEB / SUA MAYC


SAYA SESUNGGUHNYA PERCAYA MAT12 DISERTAI / DIHADIRI  OLEH PERWAKILAN YANG TIDAK SAH


SAYA MENYATAKAN JK MAYC KEB/ SUA MAYC TELAH MEMBENARKAN PERWAKILAN YANG TIDAK SAH MENYERTAI AGM12


SAYA ADALAH PENGERUSI MAYC NEGERI

SUA MAYC TIDAK MEMATUHI FASAL 25.6 PERLEMBAGAAN MAYC


FASAL 22.1.9 PERLEMBAGAAN MAYC
-    PENGERUSI MAYC NEGERI ADALAH AHLI JK MAYC KEB.

SAYA MENYATAKAN SEJAK 1/11/2011 SUA MAYC TIDAK MEMATUHI FASAL 25.6 PERLEMBAGAAN MAYC KERANA SUA MAYC TIDAK PERNAH MENGHANTAR NOTIS MESYUARAT [JK MAYC KEB] KEPADA SAYA SEBAGAI AHLI JK MAYC KEB DALAM TEMPOH 14 HARI SEBELUM MESYUARAT.

SUA MAYC TELAH MENAFIKAN HAK SAYA UNTUK MENGHADIRI MESYUARAT JK MAYC KEB MENYEBABKAN SAYA TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB SAYA MENURUT FASAL 25 PERLEMBAGAAN MAYC


MOHON DIRUJUK SEKSYEN 13 (G) AKTA 668, SUA DIDAPATI TIDAK LAYAK MEMEGANG JAWATAN

SAYA ADALAH AHLI JAWATANKUASA MAYC NEGERI / MAYC KAWASAN / AHLI KELAB GABUNGAN MAYC

MOHON DIRUJUK SEKSYEN 22 DAN 24  AKTA 668 DAN DIAMBIL TINDAKAN OLEH PENDAFTAR PERTUBUHAN BELIASAYA MENYATAKAN SUA MAYC TELAH / SERING MENGELUARKAN SURAT RASMI MAYC DENGAN NIAT UNTUK MENGELIRU / MEMFRAUD  / MISREPRESENTASI / MEMBERIKAN MAKLUMAT PALSU. 

SAYA LAMPIRKAN DOKUMEN BERIKUT SEBAGAI RUJUKANSAYA MENYATAKAN SUA MAYC TELAH MENYALAHGUNAKAN KUASA YANG DIBERIKAN OLEH PERLEMBAGAAN MAYC DAN TELAH GAGAL MELAKSANAKAN TUGASNYA MENURUT FASAL 24.2 PERLEMBAGAN MAYC

SAYA LAMPIRKAN DOKUMEN BERIKUT SEBAGAI RUJUKANSAYA MENYATAKAN SUA MAYC TELAH MEMBEKALKAN MAKLUMAT YANG SALAH DAN PALSU KEPADA PEJABAT PENDAFTAR PERTUBUHAN BELIA

SAYA LAMPIRKAN DOKUMEN BERIKUT SEBAGAI RUJUKAN

SAYA ADALAH AHLI JAWATANKUASA MAYC NEGERI / MAYC KAWASAN / AHLI KELAB GABUNGAN MAYCMERUJUK KEPADA FASAL 28 / FASAL 32 / FASAL 38 PERLEMBAGAAN MAYC SAYA MENYATAKAN JK MAYC KEB

TELAH MENYALAHGUNAKAN KUASA / MELAKUKAN MISREPRESENTASI
DENGAN NIAT UNTUK MENGELIRU / MEMFRAUD  /  (MENYEBABKAN) MEMBERIKAN MAKLUMAT PALSU (KEPADA PIHAK LAIN)
.
SAYA LAMPIRKAN DOKUMEN BERIKUT SEBAGAI RUJUKAN

GARIS PANDUAN DI BAWAH SEKSYEN 18 DAN 26 AKTA 668 &
FASAL 49 DAN 50 PERLEMBAGAN MAYC HENDAKLAH DITELITI BERSAMA


KUASA JK MAYC KEB DI BAWAH FASAL 28 / FASAL 32 / FASAL 38 PERLEMBAGAAN MAYC HENDAKLAH MEMATUHI TUJUAN DAN KUASA MAYC YANG DINYATAKAN DI DALAM FASAL 4 DAN FASAL 5

DAN CARA PERLAKSANAANNYA HENDAKLAH MEMATUHI KEHENDAK SEKSYEN 31 AKTA 668 DAN KEBEBASAN ASASI (BERPERSATUAN, BERSUARA DAN KESAMARATAN) DI BAWAH PERLEMBAGAN PERSEKUTUAN.JK MAYC KEB  TELAH MELAKUKAAN KESALAHAN DI BAHAGIAN IV AKTA 668 YANG MANA JUGA MELIBATKAN LAIN-LAIN AKTIVIS BELIA DAN PEMILIK PREMIS YANG BONAFIDE TURUT SAMA MELAKUKAN KESALAHAN

MOHON PIHAK PENDAFTAR PERTUBUHAN BELIA MANJALANKAN PENGUATKUASAN DAN PENYIASATAN DI BAHAGIAN IX AKTA 668


JK MAYC KEB TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DI BAWAH AKTA 668 DALAM USAHA DAN GERAKAN YANG TELAH DILAKUKAN DENGAN NIAT DAN SECARA MALAFIDE IAITU :-

1. MENGGANTUNG / MENGAMBIL ALIH PENTADBIRAN MAYC CAWANGAN NEGERI / KAWASAN YANG AKTIF;
2. MELANTIK JAWATANKUASA PENYELARAS MAYC NEGERI SEDANGKAN MAYC NEGERI/KAWASAN TERSEBUT MEMPUNYAI SUATU BARISAN JAWATANKUASA YANG SAH DAN SECARA AKTIF SEDANG MENTADBIR MAYC NEGERI DAN KAWASAN.
3. MENGADAKAN MESYUARAT AGUNG MAYC NEGERI DAN KAWASAN SEDANGKAN JAWATANKUASA SEDIA ADA JUGA SUDAH/SEDANG MELAKSANAKAN MESYUARAT AGUNG MAYC JUGA.

JK MAYC KEB  DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERKARA TERSEBUT DENGAN  NIAT UNTUK MENGELIRU / MEMFRAUD  / MISREPRESENTASI / (DAN) TELAH MENYEBABKAN MEMBERIKAN MAKLUMAT PALSU.

JK MAYC KEB  TELAH MELANGGAR PERUNTUKAN AKTA 668 DENGAN MEWUJUDKAN CAWANGAN PERTUBUHAN BELIA YANG HARAM DAN MENYALAHI UNDANG-UNDANG

SECARA KOLEKTIFNYA, JK MAYC KEB  TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DI BAWAH AKTA 668 DARI SEKSYEN 80-90 DAN SEKSYEN 92-94, TERMASUK MENYEBABKAN ORAGANISASI INDUK MAYC JUGA MELAKUKAN KESALAHAN UNDANG-UNDANG


PANDUAN AKTA 668 BAGI MENENTUKAN MANA SATUKAN MAYC NEGERI/ KAWASAN ATAU AHLI KELAB YANG SAH
MOHON PIHAK PENDAFTAR PERTUBUHAN BELIA MENGAMBIL PENDEKATAN YANG DINYATAKAN DI DALAM AKTA 668


JK MAYC KEB / SUA MAYC
TELAH GAGAL MEMAHAMI DAN/ATAU MEMATUHI PERUNTUKAN MENGENAI PROSIDING DI BAWAH  SEKSYEN 96-97 AKTA 668 – SUATU PROSIDING TENTANG ANGAPAN / ANGGAPAN MENGENAI KEANGGOTAAN.

1.WALAUPUN JK MAYC KEB, “MENCIPTA” - MAYC NEGERI DAN MAYC KAWASANNYA SENDIRI- DENGAN TUJUAN UNTUK MENAFIKANAPA YANG SUDAH SEDIA ADA DAN WUJUD – SEKSYEN 96 AKTA 668 – JELAS MENYATAKAN – MAYC NEGERI DAN KAWASAN “YANG ORIGINAL” DIANGGAP OLEH UNDANG-UNDANG SEBAGAI ENTITI YANG SAH DAN JIKA JK MAYC KEB MENYATAKAN ENTITI “ORIGINAL” ITU TIDAK SAH – JK MAYC KEB HENDAKLAH MEMBERIKAN BEBAN BUKTI TERSEBUT.

2. DEMIKIAN JUGA GARIS PANDUAN YANG DIPAKAI TERHADAP KELAB GABUNGAN MAYC YANG TELAH SEDIA LAMA MENJADI AHLI MAYC

SEKIRANYA TELAH SEDIA DIKETAHUI UMUM ATAU DENGAN APAJUA REKOD, MAKLUMAT DAN DOKUMENTASI YANG JELAS MENUNJUKAN IANYA ADALAH AHLI MAYC, HENDAKLAH TERUS DIANGGAP SEBAGAI AHLI SEHINGGALAH JK MAYC KEB MEMBERIKAN BEBAN BUKTI YANG MENUNJUKKAN BAHAWA AHLI ITU BUKAN LAGI AHLI MAYC YANG SAH.

JIKA JK MAYC KEB KEPUTUSAN SECARA SESUKA HATI IANYA JELAS MELANGGAR TATACARA YANG DIPERUNTUKAN OLEH AKTA 66B DAN JELAS IANYA MELANGAR UNDANG-UNDANG.


AHLI MAYC MESTI MENGIKUT KEHENDAK FASAL 7 PERLEMBAGAN MAYC


JK MAYC KEB HENDAKLAH MEMATUHI PREOSEDUR KEAHLIAN MAYC SEPERTI YANG DIPERUNTUKKAN DI DALAM PERLEMBAGAN MAYC:-

1. MESTILAH DISOKONG OLEH MAYC KAWASAN
2. MESTILAH MENDAPAT SOKONGAN MAYC NEGERI

MAYC KAWASAN DAN MAYC NEGERI ITU MESTILAH MAYC “YANG ORIGINAL” SEPERTI GARIS PANDUAN AKTA 668; DAN BUKANNYA MAYC NEGERI KAWASAN YANG “HARAM – CIPTAAN JK MAYC KEB

KELAB GABUNGAN MAYC YANG TIDAK DISOKONG OLEH MAYC KAWASAN DAN MAYC NEGERI YANG ORIGINAL
- BUKANLAH AHLI MAYC MENURUT FASAL 7
DAN SEKIRANYA HADIR KE AGM12, IANYA AKAN MENJADI PERWAKILAN YANG HARAM.


FASAL 18 PEMILIHAN JAWATANKUASA


JK MAYC KEB DAN SUA MAYC – TIDAK MEMBERIKAN KERJASAMA UNTUK MEMBOLEHKAN PENCALONAN YANG DI BUAT OLEH MAYC NEGERI …………………..  DAPAT SAMPAI DENGAN SEMPURNA MENURUT FASAL 18.2

JK MAYC KEB DAN SUA MAYC – TIDAK MEMBERIKAN KERJASAMA KEPADA PIHAK KBS DAN ROY SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK  MEMBOLEHKAN PENCALONAN YANG DI BUAT OLEH MAYC NEGERI ……………………………….  DAPAT SAMPAI DENGAN SEMPURNA MENURUT FASAL 18.2

MAYC NEGERI KEDAH, PULAU PINANG, PERAK, WILAYAH PERSEKUTUAN, NEGERI SEMBILAN DAN TERENGGANU
- TELAH MEMATUHI FASAL 18.4 –

IAITU MELAKSANAKAN AGM DI PERINGKAT NEGERI DAN TELAH MEMBUAT PENCALONAN SEMASA AGM TERSEBUT.

SEKIRANYA JK MAYC KEB DAN SUA MAYC TIDAK MENERIMA SENARAI PENCALONAN YANG DIBUAT OLEH MAYC NEGERI KEDAH, PULAU PINANG, PERAK, WILAYAH PERSEKUTUAN, NEGERI SEMBILAN DAN TERENGGANU

FASAL 15.3.5 JIKA DIJALANKAN/DILAKSANAKAN PADA AGM12
-  PEMILIHAN JK MAYC KEB MAT12 AKAN MENJADI TIDAK SAH.

No comments:

Post a Comment