Thursday, August 5, 2010

Ahli MAYC Mesti …..

Membudayakan Prestasi Tinggi

Mengamalkan Budaya Ketetapan

Memartabatkan Ilmu

Memperkukuhkan Integriti

Mendorong Sifat Tabah

Setia

Berfikiran Bijaksana

Merintis Perubahan Memacu Inovasi

No comments:

Post a Comment